Πολιτική Απορρήτου

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, χωρίς να σας ζητηθεί οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία. Σε περίπτωση που γίνετε μέλος ή προχωρήσετε σε παραγγελία, θα σας ζητηθούν κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α. Επιπρόσθετα, θα σας ζητηθούν στοιχεία της πιστωτική σας κάρτας εάν επιλέξετε τρόπο πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Συνοπτικά, θα σας ζητηθούν μόνο οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες έτσι ώστε να συμμετέχετε με απόλυτη επιτυχία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση καταχώρησης ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων (διεύθυνση, e-mail κ.α.) διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας χωρίς ειδοποίηση.
Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθούν ή χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στοιχεία, είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Η καταχώρηση παραγγελίας από μέρους σας, σημαίνει πως αυτόματα αποδέχεστε όλους τους όρους που διέπουν την λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα πρέπει να προχωράτε σε παραγγελία χωρίς πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Επάνω